COSY.HS is een volledige software voor het beheer van de risico’s i.v.m. hygiëne en veiligheid voor werknemers.

COSY.HS is aanpasbaar aan alle specifieke behoeften van de klant welk ook zijn activiteitssector is en respecteert meteen al alle vereisten van de Europese wetgeving
 
 

Functionaliteiten van de software COSY.HS

 

Software gezondheid veiligheid voor arbeiders : Risico evaluatie

Risico evaluatie

Beheer van de gevaren, van de gevaarlijke producten, van de beschermingen ingedeeld in PBM, CBM, procedures en instructies. Analyse van de gevaren par taak. Registratie van de correctieve maatregelen. Risico evaluatie per HBG. Toepassing van de gebruikelijke methodes voor het bepalen van de risicoscores. Opleveren van de wettelijk vereiste documenten.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Metrologie

Metrologie

Beheer van de vaste meetpunten, van de meetplannen voor ambulante en vaste metingen, van de voorziene metingen voor deze plannen, van de meettoestellen, voor metingen van alle types (concentraties van chemicaliën, trillingen, geluid…). Volledige statistische analyse met o.a. het berekenen van de kans op overschrijden van de wettelijke grenswaarden.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Informatie met betrekking tot de werknemers

Informatie met betrekking tot de werknemers

Beheer van de informatie met betrekking tot de werknemers (interface met de HRM systemen). Beheer van hygiëne en veiligheid per werknemer. Oplevering van alle vereiste management en wettelijke documenten. Link naar de arbeidsgeneeskunde. Geïndividualiseerde gegevens over blootstellingmetingen.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Systeembeheer

Systeembeheer

Gedecentraliseerd beheer van de gegevens van de operationele sites (toegangsautorisaties, online documenten, informatie-uitwisseling met andere software). Statistische documenten parametreerbare en exporteerbare naar de buroticatools. Centraal beheer van de gemeenschappelijke gegevens. Archivering op zeer lange termijn van alle wettelijke vereiste informatie.

Troeven van de COSY.HS software

 

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Universele software

Universele software

Multi-sites, multi-talen, multi-landen concept, parametreerbaar door de gebruikers, met on line documentatie, gebruiksvriendelijk.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Internationale wetgevingen

Internationale wetgevingen

Op de Europese richtlijnen gebaseerd, aangepast of aanpasbaar door parametrisering aan de nationale wetgevingen en aan de specifieke eisen van de klant.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Complete historiek

Complete historiek

Volledige memorisatie van alle gegevenswijzigingen die de coherente weergave toelaat van alle situaties van het verleden, in hun context.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Java, multiplatforme, cloud computing

Java, multiplatform, cloud computing

Implementatie mogelijk op elke Internet/Intranet server onder gelijk welk exploitatiesysteem. Toegang met gelijk welke Internet navigator.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Interface mogelijkheden

Interface mogelijkheden

Eenvoudige interface met even welk informaticasysteem van de klant als HRM, LIMS…

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Eenmalige en vaste licentievergoeding

Eenmalige en vaste licentievergoeding

De licentievergoeding geeft recht op het permanent gebruik van COSY.HS zonder begrenzing van het aantal gebruikers of sites. Het onderhoudscontract is optioneel.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Sinds meer dan 10 jaar in productie

Sinds meer dan 10 jaar in productie

Geïnstalleerd in meer dan 30 Europese industriële sites (productiesites, R & D centra, distributiecentra…). Regelmatige aanpassing aan de wettelijke en technische evoluties.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Bewezen installatie en hulpmethodologie

Bewezen installatie en hulpmethodologie

Korte installatietermijnen en vaste prijzen dankzij de methodologie, de expertise en de ervaring van het Fimor N.V. team.