Software gezondheid veiligheid voor arbeiders : Risico evaluatie

Risico evaluatie

Beheer van de gevaren, van de gevaarlijke producten, van de beschermingen ingedeeld in PBM, CBM, procedures en instructies. Analyse van de gevaren par taak. Registratie van de correctieve maatregelen. Risico evaluatie per HBG. Toepassing van de gebruikelijke methodes voor het bepalen van de risicoscores. Opleveren van de wettelijk vereiste documenten.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Metrologie

Metrologie

Beheer van de vaste meetpunten, van de meetplannen voor ambulante en vaste metingen, van de voorziene metingen voor deze plannen, van de meettoestellen, voor metingen van alle types (concentraties van chemicaliën, trillingen, geluid…). Volledige statistische analyse met o.a. het berekenen van de kans op overschrijden van de wettelijke grenswaarden.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Informatie met betrekking tot de werknemers

Informatie met betrekking tot de werknemers

Beheer van de informatie met betrekking tot de werknemers (interface met de HRM systemen). Beheer van hygiëne en veiligheid per werknemer. Oplevering van alle vereiste management en wettelijke documenten. Link naar de arbeidsgeneeskunde. Geïndividualiseerde gegevens over blootstellingmetingen.

Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Systeembeheer

Systeembeheer

Gedecentraliseerd beheer van de gegevens van de operationele sites (toegangsautorisaties, online documenten, informatie-uitwisseling met andere software). Statistische documenten parametreerbare en exporteerbare naar de buroticatools. Centraal beheer van de gemeenschappelijke gegevens. Archivering op zeer lange termijn van alle wettelijke vereiste informatie.