Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Risico evaluatie

 

COSY.HS stelt deze evaluatie op voor elke homogene blootstellinggroep (HBG) door de analyse van de gevaren per taak (inventaris en evaluatie van de risico’s) en door de registratie van de eventueel nodige correctieve acties (acties).

COSY.HS beschikt hiervoor over alle noodzakelijke en voldoende elementen gezien het in één zelfde databank alle informatie voor deze evaluatie nodig, omvat (COSY.HS omvat dus het beheer van de gevaren, van de gevaarlijke producten, van de beschermingen onderverdeelt in IBM’s, CBM’s en Procedures en Instructies) en laat het toepassen van de gebruikelijke methodes toe voor het bepalen van de risicoscores.

COSY.HS verschaft op deze basis alle vereiste nationale wettelijke documenten.

COSY.HS slaat alle historische gegevens op en kan dus op elk moment, de voor een datum in het verleden of in de toekomst, geldende gegevens opleveren rekening houdend met de voorwaarden die op deze datum geldig zijn.