Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Java, multiplatforme, cloud computing

 

COSY.HS is in Java Server Page (JSP) en Java ontwikkeld, met inachtneming van de J2EE specificaties.

COSY.HS is compatibel met alle databanken die de norm SQL ANSI 92 respecteren (waaronder Oracle, Sybase, MS SQL, MySQL, Postgres…).

COSY.HS mag op elke Internet / Intranet, reële of virtuele server geïmplementeerd worden onder gelijk welk exploitatiesysteem (Windows, Linux, Unix).

De gebruikers van de toepassing (clients) hebben slechts een internet browser nodig (Internet Explorer, Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera…) om toegang te krijgen tot COSY.HS.