Software gezondheid veiligheid voor werknemers: Complete historiek

 

COSY.HS memoriseert zonder enige fysieke verwijdering, alle geregistreerde gegevens en kan de historische situaties reproduceren rekening houdend met alle toen geldende gegevens.

De aanpassingen zijn toegelaten in het verleden en in de toekomst zonder coherentieverlies tussen de opeenvolgende toestanden, met registratie van de Audit gegevens (opname van datum, gebruiker en inhoud van de aanpassing).