COSY.HS Informatie m.b.t. de werknemers

Meer informatie over de functionaliteit van de software COSY.HS: Informatie met betrekking tot de werknemers

 

De werknemersfiche omvat de noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor het HS beheer op het niveau van de werknemer. De identificatiegegevens zijn verkregen door transfer vanaf het Human Resources Management.

Scherm dat de validatie toelaat, door een geautoriseerde gebruiker, van de gegevens die automatisch getransfereerd worden vanaf het HRM.